Detekce rakoviny ústní dutiny

Nádory dutiny ústní jsou nenápadné a můžou připomínat záněty v ústech. Můžou být lokalizované na jazyku, dásni, tvářové sliznici, na patru, na spodině dutiny ústní a na rtu. Rozdíl oproti zánětu je v době hojení, respektive neschopnosti se hojit. Pacient často hledá pomoc u stomatologa. Na začátku onemocnění nález může mít nenápadný klinický projev a často jsou pacientovi nasazována antibiotika pro domnělou infekci.

Mezi příznaky nádorového onemocnění patří

  • Nehojící se vřed
  • Krvácení na sliznici
  • Bolest pod zubní náhradou
  • Zvětšení krčních uzlin
  • Zápach z úst
  • Pokles ústního koutku při postižení lícního nervu

 

Mezi významné rizikové faktory vzniku nádorového onemocnění patří kouření a pití alkoholu, nízká úroveň hygienických návyků. Další možní původci onemocnění jsou HPV viry, herpes simplex, UV záření.

Zhoubné nádory v číslech

V roce 2014 bylo hlášeno v ČR 1556 nových případů zhoubných nádorů (ZN) dutiny ústní a hltanu. Zemřelo na tuto diagnózu 728 pacientů – 47% (Zdroj: ÚZIS).

V roce 2015 bylo hlášeno v ČR 1619 nových případů zhoubných nádorů (ZN) dutiny ústní a hltanu. Zemřelo na tuto diagnózu 743 pacientů – 46% (Zdroj: ÚZIS).

Jedinečný přístroj VELscope dokáže zcela bezbolestně diagnostikovat nejen nádory dutiny ústní, ale i další patologické změny tkáně

VELscope je unikátní ruční přístroj patentovaný jako první na světě pro screening ústní sliznice. Vyšetření pomocí přímé fluorescenční vizualizace umožňuje lékařům odhalit změny spojené s rakovinou v době, kdy ještě nejsou viditelné volným okem tedy již v nejranějším stádiu a s vysokou pravděpodobností na úspěšnou léčbu. Pomocí tohoto přístroje lze diagnostikovat nejen nádory dutiny ústní, ale i patologické změny tkáně, které předcházejí maligním nádorům, a také virové, plísňové a bakteriální infekce.

Přistroj velmi kontrastně zobrazuje před rakovinové změny, chronické zápaly, zápaly slinných žláz a další abnormality.

Fluorescenční vizualizace

umožňuje lékaři vidět dovnitř měkkého tkaniva a včas identifikovat postižené buňky.

 

 

Fluorescenční vizualizace je založena na principu změn fluorescence ústní sliznice, která je způsobena přítomností abnormálních buněk ve tkáni. Zařízení emituje neškodné modré světlo o vlnové délce 400-460nm, které prostupuje měkkou tkání přes epitel, bazální membránu až do podslizniční vazivové tkáně, kde fluorescentují spoje kolagenových vláken. Zatímco zdravé buňky epitele fluorescentují zeleně, abnormální tkáň se jeví jako tmavá nepravidelná, ostře ohraničená oblast.

Ztráta fluorescence abnormálních buněk epitele je primárně způsobena snížením koncentrace FAD (flavin adenin dinukleotid), v pod slizniční vazivové tkáni pak rozestoupením kolagenových vláken v důsledku dyzplastických změn.

Nejdůležitější je prevence

Včasná detekce slizničních abnormalit je klíčová vzhledem na prognózu rakoviny v oblasti dutiny ústní a jeden z nejlepších způsobů, jak zajistit účinnost léčby, zvýšit šanci pacienta na přežití a zvýšit kvalitu života.

Množství přeživších pacientů, trpících rakovinou dutiny ústní se v horizontu 5 let pohybuje v rozmezí 50-60 %. Šance na přežití se zvýší až na 80-90%, pokud je detekce provedena už v rané fázi onemocnění.

Pomocí přístroje VELscope je možné odhalit abnormality ústní sliznice ještě dříve, než jsou viditelné pouhým okem. Napomáhá lékaři odhalit premaligní změny ústní sliznice v těch nejranějších stádiích a signifikantně tak zvyšuje úspěšnost včas zahájené léčby.

Samotné vyšetření je zcela bezbolestné, neinvazivní, bez nutnosti barvení tkání a vyplachování.

Další informace na OCPE.EUVyšetření zdarma pro pojištěnce OZP

STOP rakovině dutiny ústní je nový preventivní program OZP. Ta v současné době nabízí bezplatně toto vyšetření svým klientům a je určeno všem pojištěncům OZP ve věku od 25 let. Doporučuje se absolvovat jednou za dva roky.